Sản phẩm - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký

CHÍNH SÁCH CHUNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ

CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:
 • Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của Nhà phân phối
 • Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.
 • Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Nhà sản xuất/ Nhà phân phối cho Quý đại lý.
CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:
Giá mua hàng:
 • Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.
 • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý đại lý trên thị trường.
Bảo vệ giá :
 • Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Nhà phân phối giảm giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại theo đúng số lượng hàng, mã hàng nhập đang lưu kho của Đại lý, được xác minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.
 • Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Nhà phân phối tăng giá Bán, Quý đại lý được thông báo trước tối thiểu trong vòng 45 tối đa 60 ngày để có chính sách nhập hàng cho phù hợp.
Bảo vệ khách hàng cho Đại lý:
 • Các đại được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng khách hàng và để trở thành các Đại lý lớn độc quyền phân phối tại các khu vực đã được quy hoạch trong hệ thống.
 • Các Đại lý được cấp mã Đại lý, mã này sẽ được các Đại lý cung cấp cho các khách hàng của mình nhằm mục đích khi các khách hàng của Đại lý tiếp xúc trực tiếp tới Nhà phân phối, Nhà phân phối sẽ yêu cầu khách hàng cấp mã nếu Mã khách hàng thuộc đại lý nào thì sẽ được Nhà phân phối chuyển khách hàng về cho Đại lý đó.
 • Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối, sẽ được nhà phân phối giới thiệu về nơi Đại lý có khu vực nơi khách hàng cư trú.
 • Nhà phân phối bảo vệ quyền phát triển tại địa điểm mới cho Đại lý trên toàn kênh phân phối tối thiểu 3 tháng và tối đa không quá 6 tháng.
Phật Hoàng Trà

Trà Phật Hoàng đặc biệt mời các tăng ni cùng thu hái liên tục từ 9h-16h. Chọn thu hoạch vào những ngày đẹp trời. Lựa tuyển những nõn tươi, chế biến trong ngày bảo toàn nguyên vẹn hương vị tươi thiên nhiên

 

Linh Sơn Trà Thiền

Trà Linh Sơn được thu hái từ những đồi chè xanh tươi của vùng núi Lào Cai ( Sa Pa, Bắc Hà, Bắc Cường....), trà Linh Sơn có vị đậm hậu, hương thơm tự nhiên....

Tâm Trà Ô Long

Trà Ô Long được thu hái vào những ngày không mưa, chủ yếu vào những ngày trời nắng, thời điểm thu hái tốt nhất là buổi sáng từ 7h - 10h
 

Tâm Hồng Trà

Tâm Hồng Trà được chọn thu hoạch vào những ngày đẹp trời. Lựa tuyển những nõn tươi, chế biến trong ngày bảo toàn nguyên vẹn hương vị tươi thiên nhiên

Tâm Trà Bát Tiên

Trà Bát Tiên được thu hái từ những đồi chè xanh tươi của vùng núi Lào Cai ( Sa Pa, Bắc Hà, ....), trà Bát Tiên được thu hái chủ yếu vào những ngày trời nắng, thời điểm thu hái tốt nhất là từ 9h - 16h

Tâm Trà FanSiPan

Tâm trà Fansipan được thu hái từ những đồi chè xanh tươi của vùng núi Lào Cai ( Sa Pa, Bắc Hà, ....), trà Fansipan có nước xanh tươi, vị  đậm, chát, hậu ngọt, có hương thơm tự nhiên.......

 

Trà Fansipan

Trà Fansipan được thu hái từ những đồi chè xanh tươi của vùng núi Lào Cai ( Sa Pa, Bắc Hà, ....), trà Fansipan có nước xanh tươi, vị đậm, chát, hậu ngọt , có hương thơm tự nhiên

Linh Sơn Trà

Trà Linh Sơn được thu hái từ những đồi chè xanh tươi của vùng núi Lào Cai ( Sa Pa, Bắc Hà, Bắc Cường....), trà Linh Sơn có vị đậm, chát, hậu ngọt, hương thơm tự nhiên....