DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Close
Đăng Ký

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀO QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CHÈ LINH DƯƠNG TỈNH LÀO CAI
 

Dự án được thực hiện trên sự hợp tác giữa Viện HLKHCN VIỆT NAM/ Viện Vật Lý Tp.HCM &  UBND tỉnh Lào Cai/Sở Công Thương Lào Cai & Tổng Công ty Cổ phần Linh Dương.

Dự án được thực hiện trong  18 tháng : từ tháng 1-2014  đến 06-2015.

Dự án là công trình Điện Mặt Trời ứng dụng qui mô công nghiệp đầu tiên và lớn nhất phía Bắc với dàn Pin mặt trời tổng công suất 10 KWp PMT, có khả năng :

 - Sản sinh 12000KWh /năm
 - Giảm phát thải tương đương 10 tấn CO2 /năm
 - Đáp ứng nhu cầu điện ưu tiên 100%
 - Dung lượng điện dự phòng 25 - 30 KWh/ngày
 - Có khả năng mua 15 KWh điện giá rẻ/ngày
 - Đảm bảo cấp điện 24h/24h cho bảo vệ và văn phòng
 - Cung cấp đủ 100% nhu cầu điện kết thúc 1 ca sản xuất dở dang khi bị cúp điện đột xuất 

Dự án công nghệ  điện mặt trời nối lưới đi vào hoạt động sản xuất đã góp phần đem lại những hiệu quả thiết thực, to lớn về kinh tế, về công nghệ cao cho tổng cty cổ phần Linh Dương cũng như hiệu quả chính trị xã hội tới những người dân địa phương tại tỉnh Lào Cai như sau:

I. HIỆU QUẢ KINH TẾ:

Nâng cao giá trị sản phẩm và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp: Sản phẩm “Trà 4 sạch” của Tâm Trà Linh Dương đạt :” Nguyên liệu sạch – Chế biến sạch – Năng lượng sạch – Sản phẩm sạch” tạo ra một sự khác biệt không dễ cạnh tranh là một cách quảng bá, tôn vinh tốt nhất cho thương hiệu Tâm Trà    
    .

Công nghệ mạng ĐMT cục bộ hiệu quả hơn nhiều so với việc dùng máy phát diesel. Việc dùng ĐMT phục vụ cho mọi nhu cầu sinh hoạt và phát triển du lịch trên Linh Sơn là một mô hình mới rất hấp dẫn doanh nghiệp vì nó mang lại lợi ích thực sự trong kinh doanh. Hiên nay, giá điện Diesel khỏang 8000 đ/1Kwh. Con số này với ĐMT là 4000 đ/1Kwh. Như vây cứ mỗi 1 KWh điện doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 4000đ.

Đặc thù của ĐMT là nguồn năng lượng xanh rất phù hợp cho phát triển “Du lịch sinh thái - Trà” làn một động lực lớn giúp doanh nghiệp hương tới phát triển du lịch trên vùng Linh Sơn.

II. HIỆU QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

 ▪  Đây là hệ thống điện mặt trời nối lưới (ĐMTNL) đầu tiên vùng Tây Bắc có ý nghĩa KHCN rất lớn trong việc quảng bá và tôn vinh công nghệ ĐMT.

 ▪  Đây là hệ thống ĐMTNL dùng trong công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam khẳng định vị trí, khả năng phát triển ĐMT trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội bền vững thông qua sử dụng “năng lượng xanh” .     
                    

 ▪  Công nghệ ĐMTNL và mạng ĐMT cục bộ hoàn toàn được thiết kế và chế tạo từ công nghệ ĐMT nội địa tiên tiến của Việt Nam.

 ▪  Khẳng định Việt Nam đã làm chủ được công nghệ điện mặt trời nối lưới.

III. HIỆU QUẢ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI:

 ▪  Linh sơn là vùng núi, công nhân ở đây chủ yếu là người dân tộc: H’mông, Dao, Tày nên mạng ĐMT cục bộ trên Linh Sơn đã giúp đồng bào dân tộc ở đây có nơi sinh hóa giải trí văn hóa về đêm thông qua các chương trình truyền hình, những đêm giao lưu do công ty tổ chức.

▪ ĐMT còn mang lại những chương trình giải trí, học tập, theo dõi chính sách của nhà nước cho công nhân nhà máy, trên mạng internet kết nối vệ tinh mà các nguồn điện máy nổ khó có thể đáp ứng. Đó cũng là những lợi ích xã hội đặc biệt khó có thể cân đo đong đếm.

 ▪Phát triển được các tour du lịch trà nhờ có ĐMT đã tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao thu nhập ổn định cho đồng bào tại địa phương tỉnh Lào Cai.