Sản phẩm - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký

Phật Hoàng Trà Phật Hoàng Trà

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương trà xuân tự nhiên - Vị nhẹ, chát nhẹ, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu xanh vàng trong

Nhì trà Nõn trà xanh tươi

Tam pha 80oC - 25s

Linh Sơn Trà Thiền Linh Sơn Trà Thiền

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm tự nhiên- Vị đậm, chát, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu xanh vàng sáng

Nhì trà Búp trà xanh tươi

Tam pha 80oC - 25s

Tâm Trà Ô Long Tâm Trà Ô Long

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm ngọt nhẹ - Vị nhẹ, chát dịu, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu vàng hổ phách

Nhì trà Đọt trà ôlong - 1 búp hai lá

Tam pha 95oC - 30s

Tâm Trà Bát Tiên Tâm Trà Bát Tiên

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm tự nhiên- Vị đậm, chát nhẹ, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu Xanh Vàng

Nhì trà Búp trà xanh tươi

Tam pha 95oC - 30s

Tâm Hồng Trà Tâm Hồng Trà

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm ngọt thoảng như mật ong- Vị thanh ngọt, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu đỏ sáng

Nhì trà Nõn trà tươi

Tam pha 95oC - 30s

Tâm Trà FanSiPan Tâm Trà FanSiPan

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm tự nhiên- Vị đậm, chát, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu Xanh Tươi

Nhì trà Búp trà xanh tươi

Tam pha 80oC - 25s

Trà Fansipan Trà Fansipan

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm tự nhiên- Vị đậm, chát, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu xanh tươi

Nhì trà Búp trà xanh tươi

Tam pha 80oC - 25s

Linh Sơn Trà Linh Sơn Trà

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm tự nhiên- Vị đậm, chát, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu xanh tươi

Nhì trà Búp trà xanh tươi

Tam pha 80oC - 25s