TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký
    THÀNH TÍCH TỔNG CÔNG TY CP LINH DƯƠNG

    THÀNH TÍCH TỔNG CÔNG TY CP LINH DƯƠNG

    Bằng khen của UB Hội Doanh Nghiệp trẻ Lào Cai 2007 Bằng khen nữ doanh nhân tiêu biểu thời hội nhập của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 2008 Giải thưởng Sao Vàng Miền Núi phía Bắc 2008 Giải thưởng Tinh hoa Việt tôn vinh sản phẩm tiêu biểu Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2010

    Xem thêm