TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký
    VÙNG NGUYÊN LIỆU

    VÙNG NGUYÊN LIỆU

    Từ những năm 1990 TCT Linh Dương đã tập trung sức lực khai hoang biến hang trăm ha rừng thành vùng chè thương phẩm gia tăng giá trị đất đai, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động.TCTCP Linh Dương đã hỗ trợ 500 hộ đồng bào dân tộc vùng cao chuyển đổi cơ cấu..............

    Xem thêm