VÙNG NGUYÊN LIỆU

Close
Đăng Ký

VÙNG NGUYÊN LIỆU


   CHIỀN LƯỢC QUY HOẠCH - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

   GIAI ĐOẠN II CỦA T.C.T.C.P LINH DƯƠNG 2015 - 2025

   A. CHÂN DUNG DOANH NGHIỆP LINH DƯƠNG

   ● Vùng nguyên liệu: TCTCP Linh Dương nằm trong số 5% DN ngành chè sở hữu vùng nguyên liệu riêng với  diện tích 1050 ha, đã đưa vào khai thác 530ha với sản lượng 5.000 tấn chè tươi/năm.

 1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng xây dựng vùng chè nguyên liệu bền vững

Từ những năm 1990 TCT Linh Dương đã tập trung sức lực khai hoang biến hang trăm ha rừng thành vùng chè thương phẩm gia tăng giá trị đất đai, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động.

TCTCP Linh Dương đã hỗ trợ 500 hộ đồng bào dân tộc vùng cao chuyển đổi cơ cấu, định  cư có vườn trà riêng đảm bảo thu nhập hang trăng triệu đồng /năm.

Hiện TCTCP Linh Dương có nhiều vùng nguyên liệu rộng lớn trên 1000ha trong địa bàn tỉnh Lào Cai. Đặc biệt vùng nguyên liệu 300ha tại thành phố Lào Cai có giá trị gia tăng ngày càng cao thuận lợi cho mục tiêu phát triển Du lịch văn hóa Trà và Du lịch sinh thái NNCN cao.
Vùng nguyên liệu Bắc Cường – TP Lào Cai  (300 ha)

Địa chỉ: Thôn Cửa Cải, Chính Cương, Bắc Cường TP. Lào Cai và một phần thuộc P. Nam Cường – TP Lào Cai. Từ năm 2002 đến 2012, trong giai đoạn I, vùng nguyên này đã được đầu tư 86 tỷ đồng.
Vùng nguyên liệu tập trung chất lượng cao huyện Bát Sát (650 ha)

Địa chỉ: Xã Mường Hum, Dền Thàng, Dền Sáng, Pa Cheo, Nậm Pung, Sàng Ma Sáo – Huyện Bát Sát. Từ năm 2002 đến 2011 vùng nguyên liệu này đã được đầu tư 28 tỷ đồng.

     ▪ Vùng nguyên liệu Tải Phời, Hợp Thành  (255 ha)

Địa chỉ: Xã Tả Phới, Hợp Thành, Lào Cai

Trong Giai đoạn I đã đầu tư trồng 60ha/150ha trà với toàn bộ giống trà Olong. Đã đầu tư trồng 35ha/105ha toàn bộ giống trà Tuyết Shan.

    ▪ Vùng nguyên liệu hộ gia đình  ( 100 ha )

Vùng nguyên liệu này, được xây dựng theo chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh Lào Cai từ những năm 2000. TCT Linh Dương đã đầu tư vốn, giống, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ tạo dựng vườn trà gia đình của riêng mình. Tâm Trà đã bao thu mua tòan bộ trà tươi của các hộ gia đình tạo đầu ra, thu nhập ổn định của đồng bào dân tộc Dao, H’Mông…tại địa phương. TCT Linh Dương luôn kiểm tra, đảm bảo chất lượng trà tươi của các hộ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Vùng nguyên liệu này được TCTCP Linh Dương duy trì với mục tiêu chiến lược phát triển KTXH vùng sâu vùng xa của tỉnh.

     ▪ Trại Hoa Sapa  (20 ha)

 Trại hoa đang quản lý, sử dụng, khai thác 2ha.
 Hoàn tất vùng chè nguyên liệu bền vững

 ▪ Vùng nguyên liệu tập trung chất lượng cao huyện Bát Sát: Dự kiến đầu tư khoảng 35  tỷ đồng (Bao gồm trồng mới, trồng dặm, thâm canh đồng bộ, tổ chức bao tiêu, xây  dựng xưởng sơ chế).

Quy hoạch 2015 - 2025: Đất trồng trà chiến 65%, đất công trình phụ trợ chiếm 10%, đất trồng xen kẽ và đất khác chiếm 25% . Trồng khép kính 650 ha, nâng cấp toàn bộ vùng nguyên liệu Bát sát thành nông trường ứng dụng công nghệ quản lý thâm canh theo hướng Trà hữu cơ.

Vùng nguyên liệu Tải Phời, Hợp Thành :

 - Trồng hoàn tất vùng nguyên liệu 150ha giống trà Olong

 - Trồng hoàn tất vùng nguyên liệu 105ha giống trà Tuyết Shan

Vùng nguyên liệu đặc thù: Đây là vùng nguyên liệu tuyển chọn trồng những giống chè quý hiếm để phát triển các loại sản phẩm chè dặc thù có hàm lượng văn hóa cao và giá trị gia tăng lớn từ hàng chục đế hàng trăm lần. Đây cũng là vùng nguyên liệu đặc biệt có khả năng đáp ứng đòi hỏi khắt khe của các nghệ nhân để phục hồi các loại danh trà Việt đã bị thất truyền từ các bí kíp gia truyền thực hiện mục tiêu tôn vinh, bảo tồn văn hóa trà Việt.

Vùng nguyên liệu này tập trung tại địa điểm thuận tiện kết hợp phát triển du lịch văn hóa chè đặc biệt là khu núi chè Linh sơn.