Sản phẩm - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký

Phật Hoàng Trà Phật Hoàng Trà

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương trà xuân tự nhiên - Vị nhẹ, chát nhẹ, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu xanh vàng trong

Tam pha 80oC - 25s

Nhì trà Nõn trà xanh tươi