Sản phẩm - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký

Tâm Trà Bát Tiên Tâm Trà Bát Tiên

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm tự nhiên- Vị đậm, chát nhẹ, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu Xanh Vàng

Tam pha 95oC - 30s

Nhì trà Búp trà xanh tươi