Sản phẩm - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký

Tâm Trà FanSiPan Tâm Trà FanSiPan

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm tự nhiên- Vị đậm, chát, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu Xanh Tươi

Tam pha 80oC - 25s

Nhì trà Búp trà xanh tươi