Sản phẩm - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký

Tâm Hồng Trà Tâm Hồng Trà

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm ngọt thoảng như mật ong- Vị thanh ngọt, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu đỏ sáng

Tam pha 95oC - 30s

Nhì trà Nõn trà tươi