Sản phẩm - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯƠNG

Close
Đăng Ký

Tâm Trà Ô Long Tâm Trà Ô Long

Xuất xứ Linh Dương - Lào cai

Hương - Vị trà Hương thơm ngọt nhẹ - Vị nhẹ, chát dịu, hậu ngọt

Số lần pha 8-10 lần (100g)

Nhất nước- Màu sắc Màu vàng hổ phách

Tam pha 95oC - 30s

Nhì trà Đọt trà ôlong - 1 búp hai lá